Σπίτι / Tag Archives: Regina Helou

Tag Archives: Regina Helou

Αφηρημένη Αρ. 180 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 180 Έτος 2010/2013 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 80 x 100 x 3 cm Hoje é Aniversário da Artista Plástica! Συγχαρητήρια!! Συγχαρητήρια!!! Εργασία Διαθέσιμο. Τιμή της εργασίας: R $ 2.000,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 179 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 179 Έτος 2010/2013 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 82 x 120 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 2.500,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 177 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 177 Έτος 2010/2013 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 80 x 155 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 3.000,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 176 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 176 Έτος 2011/2013 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 90 x 120 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 2.500,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 175 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 175 Έτος 2008/2010 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 100 x 120 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 3.000,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 173 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 173 Έτος 2008/2009 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 109 x 133 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 3.600,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 172 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 172 Έτος 2008/2009 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 70 x 120 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 2.000,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 171 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 171 Έτος 2008/2009 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 90 x 120 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 2.500,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 170 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 170 Έτος 2008/2009 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 90 x 110 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 2.500,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφηρημένη Αρ. 169 | Ακρυλική ζωγραφική τοπίων και περισσότερα

Αφηρημένη Αρ. 169 Έτος 2008/2009 Η τεχνική: Acrílico sobre tela Dimensões: 90 x 110 x 3 cm Obra Disponível. Τιμή της εργασίας: R $ 2.500,00 Επικοινωνία: obrasdarte@obrasdarte.com Veja Todas as Obras em Exposição na Galeria e a Apresentação da Artista.

Διαβάστε περισσότερα »