Σπίτι / Γρι- / Σύμφωνα με τους καλλιτέχνες

Σύμφωνα με τους καλλιτέχνες

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site

Παρόντες όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ΑΙΘΈΡΑ 7 ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΕΣ LTDA, μια βραζιλιάνικη εταιρεία, ασκηθείσα στο του CNPJ/MF δυνάμει της αριθ. 05.530.772-0001-59, βρίσκεται στο δρόμο Brasholanda το, 313, Κέντρο, Pinewoods, PR, Βραζιλία, στο εξής υποψηφιότητα Site έργα τέχνης μέσα από την ιστοσελίδα www.obrasdarte.com.

Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο εξής υποψηφιότητα χρήστη, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Site έργων τέχνης πρέπει να αποδεχτείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και όλες τις άλλες πολιτικές και αρχές που διέπουν το.

Ενώ το Site διαδίδει έργα τέχνης και έργα τέχνης αναπαράγεται σε περιβάλλον web, στον τομέα www.obrasdarte.com, με αρκετούς οπαδούς στο facebook, και ενεργούν σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρήστης είναι ο συγγραφέας του ένα έργο τέχνης ή ακόμα και ο ίδιος δηλώνει ο ιδιοκτήτης του ένα έργο τέχνης, και θέλετε να γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό, μέσω του Διαδικτύου, εργασία ή την ιδιοκτησία σας, για προσωπική ικανοποίηση ή ακόμη και πώληση.

ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ SITE ΈΡΓΩΝ ΤΈΧΝΗΣ

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει, Σιγουρευτείτε για να γίνει κατανοητό και αποδέχεται όλους τους όρους που προβλέπονται στο γενικό όρους και προϋποθέσεις και πολιτική απορρήτου, καθώς και σε άλλα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής σε, πριν από την εγγραφή σας ως χρήστης του Site έργα τέχνης.

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία σας αποδεκτή και εκτείνεται για μια περίοδο του σχεδίου διάδοσης που επιλέγεται από το χρήστη, δυνατότητα επέκτασης, αυτόματα μέσα στη σιωπή των συμβαλλομένων μερών.

Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας παρέχεται μόνο για την εξυπηρέτησή σας, για να μην αλλάξετε οποιονδήποτε από τους όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των εκδόσεων Πορτογαλικά και αγγλικά της παρούσας συμφωνίας, η Πορτογαλική εκδοχή θα υπερισχύει.

Η αποτυχία ή η καθυστέρηση των έργων τέχνης στο χώρο άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος, αρχή ή προνόμιο βάσει αυτής της συμφωνίας δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από το δικαίωμα, αρχή ή προνόμιο λόγω.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, Επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου obrasdarte@obrasdarte.com.

1- ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ

Η τέχνη τοποθεσία υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη νομική ικανότητα να τους προσλάβει. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν, Σαν αυτό, Οι άνθρωποι που δεν απολαμβάνουν αυτή την ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, ή τα πρόσωπα που έχουν δυνατό έργο τέχνης Site, προσωρινά ή οριστικά, να πάρει, Επειδή έχω ήδη, ο χρήστης προειδοποίησε νομικές κυρώσεις του αστικού κώδικα, κυρίως, τέχνη. 166, (I); 171, Εγώ και 180 ο νόμος n ° 10.406/02.

Νομικές οντότητες μπορούν να εγγραφούν για νόμιμους εκπροσώπους.

2- Εγγράψου

Το μελλοντικό χρήστη πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της καρτέλας με ακριβείς πληροφορίες, ακριβή και αληθή, και αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσετε προσωπικά δεδομένα όταν μια αλλαγή συμβαίνει με τους. Τα έργα τέχνης Site δεν είναι υπεύθυνο για την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους χρήστες σας. Οι χρήστες να εγγυηθεί και να ανταποκρίνεται, σε κάθε περίπτωση, Αστική και ποινική ευθύνη, από ειλικρίνεια, ακρίβεια και αυθεντικότητα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζει.

Τα έργα τέχνης Site διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα και να προσδιορίσετε τους χρήστες, καθώς και ζητά συμπληρωματικά στοιχεία και έγγραφα που εκτιμούν είναι κρίσιμη, προκειμένου να παρέχουν προσωπικά δεδομένα ενημερώνονται.

Τα έργα τέχνης Site διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα εγγραφής και να ακυρώσετε μια εγγραφή προηγουμένως αποδεκτή, Δεδομένου ότι διαφωνώ με τις πολιτικές και τους κανόνες αυτού του όρου.

3- ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

Το Site τα έργα τέχνης μπορούν να αλλάξουν, ανά πάσα στιγμή, Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, στόχευση την βελτίωσή σας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Των νέων όρων και προϋποθέσεων θα τεθεί σε ισχύ 10 ημέρες μετά τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα. Εντός 5 (πέντε) ημερών από τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που άλλαξε. Στην περίπτωση αυτή, Πράγματι, συμβατικός δεσμός θα πάψει να υφίσταται, εφόσον δεν υπάρχουν λογαριασμών ή οφειλών σε ανοικτή.

Δεν υπάρχει καμία εκδήλωση εντός της προθεσμίας που, Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο χρήστης αποδεχθεί σιωπηρά των νέων όρων και προϋποθέσεων και η σύμβαση θα συνεχίσει να συνδέει κόμματα.

Οι τροπολογίες συντάσσονται σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις και αποκάλυψη σχέδια έχουν ήδη κινηθεί τη στιγμή που τις ίδιες αλλαγές δημοσιεύονται. Για αυτές τις, τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης θα είναι με το προηγούμενο δοκίμιο.

4- ΑΠΌΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Όλες τις πληροφορίες ή τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το χρήστη από το Site τα έργα τέχνης είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές υψηλής ασφαλείας. Τα έργα τέχνης Site λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που περιγράφονται στην παρούσα ρήτρα, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές που μπορεί να προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των μέτρων από τρίτους που χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα ή το internet, ανατροπή τα συστήματα ασφαλείας για την πρόσβαση στις πληροφορίες χρήστη.

5- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ

Ο χρήστης μπορεί να παράσχει την εικόνα του έργου (μέσω του αρχείου εικόνας σε μορφή jpeg), που θα διαδοθούν σε το περιβάλλον ιστοσελίδα www.obrasdarte.com, Κοινωνικά δίκτυα και το κ.λπ., που ανήκει σε ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ, καθώς θα περιγράψουμε και να αναλάβει την ευθύνη για το κείμενο που θα είναι η εικόνα του έργου του έργου.

Το Site τα έργα τέχνης πρέπει να πληροφορούνται αν εμφανίζονται τα ακόλουθα συμβάντα: ατυχημάτων και κλοπής του έργου, συνημμένο ή οποιαδήποτε πράξη ασφυκτικά, θάνατος του συγγραφέα, πώληση σε τρίτο μέρος χωρίς την ιστοσελίδα έργα τέχνης, άλλα γεγονότα που καθιστούν αυτό το συμβόλαιο.

O Usuário deverá durante a fase de negociação expor sua proposta por escrito ao Site Obras de Arte, que por sua vez assumirá o papel de intermediador. O Usuário deverá garantir perante o Site Obras de Arte e ao comprador a autenticidade da obra, a idoneidade do negócio.

Tributos: o Site Obras de Arte não se responsabiliza pelas obrigações de natureza tributária que incidam sobre os negócios realizados entre o Usuário e terceiros. Έτσι, o Usuário que atua como comerciante, nos termos da lei em vigor, responsabilizar-se-á pela integralidade das obrigações oriundas de suas atividades, notadamente pelos tributos incidentes.

Na qualidade de vendedor de mercadorias ou serviços, o Usuário é responsável por consultar o seu contador para determinar que tributos e obrigações fiscais acessórias se aplicam, assim como pagá-los às autoridades fiscais pertinentes.

Ajustam as partes que o presente contrato é firmado em caráter de confidencialidade, o que obriga as partes a manter seu conteúdo sob sigilo, de modo a resguardar os interesses e negócios envolvidos.

O presente contrato, a qualquer título, obriga as partes e seus sucessores, passando a ter validade aos eventuais terceiros interessados.

O Usuário não poderá transferir nem ceder este Contrato ou qualquer direito ou obrigação decorrente deste Contrato sem o prévio consentimento por escrito do Site Obras de Arte. O Site Obras de Arte reserva-se o direito de transferir ou ceder este Contrato ou qualquer direito ou obrigação dele decorrentes a qualquer momento.

O Usuário é o responsável por manter a segurança e o devido controle de todo e qualquer ID, senha, para acessar seu Painel de Usuário no Site Obras de Arte.

6- RESPONSABILIDADES

O Site Obras de Arte divulgará outras obras de arte de diferentes autores, vez que o propósito principalmente do site www.obrasdarte.com é justamente criar um permanente espaço de visitação de pessoas interessas.

O Site Obras de Arte não é o proprietário dos produtos ou prestador dos serviços anunciados pelos Usuários no site www.obrasdarte.com, e não guarda a posse desses itens.

O Site Obras de Arte se responsabiliza por eventuais danos causados aos seus usuários por defeitos ou vícios relativos exclusivamente à prestação do seu serviço no site www.obrasdarte.com, desde que o Site Obras de Arte tenha dado causa aos referidos defeitos ou vícios. Esclareça-se, por oportuno, que o Site Obras de Arte não se responsabiliza por vícios ou defeitos técnicos e/ou operacionais oriundos do sistema do usuário ou de terceiros.

O Site Obras de Arte não se responsabiliza, por conseguinte, pela existência, quantidade, qualidade, Κατάσταση, integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, adquiridos ou alienados pelos Usuários, assim como pela capacidade para contratar dos Usuários ou pela veracidade dos Dados Pessoais por eles inseridos em seus cadastros. O Site Obras de Arte não outorga garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os Usuários. Cada Usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos que anuncia ou pelas ofertas que realiza.

O Site Obras de Arte não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelos Usuários. O Usuário reconhece e aceita que ao realizar negociações com terceiros faz por sua conta e risco, reconhecendo o Site Obras de Arte como mero fornecedor de serviços de disponibilização de espaço virtual para anúncio dos produtos e serviços. Em nenhum caso o Site Obras de Arte será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer outro dano e/ou prejuízo que o Usuário possa sofrer devido às negociações realizadas ou não realizadas através do Site Obras de Arte decorrentes da conduta de terceiros.

O Site Obras de Arte recomenda que toda transação seja realizada com cautela e bom senso. O Usuário deverá sopesar os riscos da negociação, levando em consideração que pode estar, τελικά, lidando com menores de idade ou pessoas valendo-se de falsas identidades, ressalvada as responsabilidades daí decorrentes em virtude das normas legais já acima citadas.

Nos casos em que um ou mais Usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de reclamação ou ação legal contra outro ou outros Usuários, todos e cada um dos Usuários envolvidos nas reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade o Site Obras de Arte e os seus diretores, gerentes, empregados, agentes, operários, representantes e procuradores.

O Site Obras de Arte obriga-se a enviar mensalmente relatório de acessos ao site ao Usuário, bem como informar eventual negociação com potencial comprador. O registro do número de visualizações e comentários dos visitantes e interessados nas obras do Usuário são exibidos na galeria virtual do Site Obras de Arte.

7- FALHAS NO SISTEMA

O Site Obras de Arte não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos pelo Usuário em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizados pelo Usuário, decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior. O Site Obras de Arte também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, εικόνες, textos ou áudio.

O Site Obras de Arte compromete-se a manter funcionando o site de forma ininterrupta, mas será tolerado pelo Usuário a interrupção dos serviços para manutenção do site, resolução de problemas e eventuais melhorias. Tais interrupções serão sempre que possíveis comunicadas previamente ao Usuário.

Não será considerada inexecução dos serviços a interrupção decorrente de caso fortuito ou de força maior. Se a interrupção perdurar por mais de 05 (πέντε) dias deverão os Usuários discutir eventual rescisão do contrato devido a fato superveniente e externo a vontade das partes.

8- HONORÁRIOS

O Usuário pagará ao Site Obras de Arte honorários de acordo com o Tipo de Plano de Divulgação e periodicidade de pagamento que escolher, no mesmo dia do mês que realizou o primeiro pagamento, o valor do Plano escolhido, pagos mediante depósito no Banco BRADESCO, ag. 6438-6, c/c 0013584-4, ou via opções do Paypal, para que sua obra continue sendo divulgada no site www.obrasdarte.com. O não pagamento na data ajustada ensejará a multa moratória de 2% (dois por cento) da mensalidade devida, sem prejuízo de outras sanções.

O Usuário que escolher o Plano Gratuíto, será isento de pagamento de honorários.

O Site Obras de Arte na prestação de serviço de intermediação e corretagem na venda de obras de arte, perceberá comissão no valor de 10 % (dez por cento), calculado sobre o total da venda ou vantagem econômica, pagos em dinheiro. O Usuário irá definir preço mínimo de sua obra de arte para que o Site Obras de Arte repasse a proposta aos interessados.

Será ajustada a forma de entrega da obra ao comprador e a forma de pagamento pela compra, em cada caso, sendo devida a comissão pelo Usuário no momento da aceitação da proposta. A entrega da obra e o recebimento dos valores devidos por parte de terceiros é de total responsabilidade do Usuário.

9- DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Por força do presente Termos e Condições de uso, o Usuário permite que o Site Obras de Arte reproduza a imagem das obras cadastradas no Painel de Usuário do site, em ambiente web (Site www.obrasdarte.com, Κοινωνικά δίκτυα και το κ.λπ., που ανήκει σε ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ) tantas vezes quanto forem necessárias, nos termos do artigo 29 da Lei 9.610/98;

O Site Obras de Arte poderá alterar o local das imagens dentro do site, com o objetivo de demonstrar dinamismo e atualização, sendo possível que o Usuário envie sugestões e melhorias no tratamento das imagens.

Fica ajustado que o Site Obras de Arte não responderá pelos direitos autorais de quem captou ilegalmente a imagem.

10- RESCISÃO DE CONTRATO

O Usuário poderá rescindir o contrato de livre e espontânea vontade, entrando em contato com a administração do site, via email obrasdarte@obrasdarte.com.

O presente contrato ficará ainda rescindido, de pleno direito, independente de aviso ou notificação, nos seguintes casos:

Por qualquer das partes, caso assim opte por fazê-lo, em caso de inadimplemento de qualquer obrigação ou Cláusula Contratual, sem que a parte faltosa tenha corrido ou sanado a infração;

Por qualquer das partes, nas hipóteses de decretação de falência e/ou deferimento do benefício da recuperação judicial ou insolvência, nos termos da legislação comercial em vigor;

11- INDENIZAÇÃO

O Site Obras de Arte e o Usuário estabelecem que o descumprimento das cláusulas e obrigações oriundas do presente pacto, acarretará o pagamento de penalidade contratual pelo infrator, no importe equivalente a 01 (1) vez o valor do plano escolhido pelo Usuário, sem prejuízo da reparação dos lucros cessantes e perdas e danos.

O Usuário indenizará o Site Obras de Arte, Διευθυντές, administradores, colaboradores, representantes e empregados por qualquer demanda promovida por outros usuários ou terceiros decorrentes de suas atividades no site ou por seu descumprimento dos Termos e Condições Gerais de Uso e demais políticas do Site Obras de Arte, ou pela violação de qualquer lei ou direitos de terceiros, incluindo honorários de advogados.

12- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO

Qualquer litígio originado do presente contrato será definitivamente resolvido por Arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de ArbitragemCâmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do ParanáARBITAC,
por um árbitro nomeado de conformidade com tal Regulamento.

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Paraná, para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente do presente Termos e Condições Gerais de uso site, com renúncia de outro ainda que privilegiado.

Και, por estarem, Σαν αυτό, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, prevalecendo para todo e qualquer efeito o que fora ora acordado, guardando às disposições atinentes do Código Civil Brasileiro, especialmente às que propugnam o dever de lealdade, boa-fé e função social nas relações contratuais.

Σχόλια

Αφήνω μια απάντηση

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα δημοσιευθεί. Υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται *

*