الرئيسية / أرشيف الوسم : كوسكو الثائر

أرشيف الوسم : كوسكو الثائر

Filme da La Casa de La Madre mostra processo criativo do artista Cusco Rebel

As paredes da La Casa de La Madre ganharam ilustrações do designer Cusco Rebel. O processo criativo do artista foi mostrado em um filme documental realizado pela produtora A convite da La Casa de La Madre, o designer Cusco Rebel, ...

أكمل القراءة »