الرئيسية / أرشيف الوسم : تحمل الاسم نفسه الاستوديو

أرشيف الوسم : تحمل الاسم نفسه الاستوديو

Filme da La Casa de La Madre mostra processo criativo do artista Cusco Rebel

As paredes da La Casa de La Madre ganharam ilustrações do designer Cusco Rebel. O processo criativo do artista foi mostrado em um filme documental realizado pela produtora A convite da La Casa de La Madre, o designer Cusco Rebel, ...

أكمل القراءة »