الذكرى المئوية لبوتي لازاروتو تتلقى تكريمًا من نادي كوريتيبانو

الذكرى المئوية لبوتي لازاروتو تتلقى تكريمًا من نادي كوريتيبانو, Arte Gralha Azul. صور: Divulgação Alexandre Perich.

Sede Barão do Serro Azul oferece semana de programação inspirada na história e na técnica do artista No ano centenário de nascimento de Poty Lazzarotto, o Clube Curitibano irá promover uma semana dedicada ao desenhista, gravurista e muralista. بين الأيام 25 ل 30 آذار/مارس, a Sede Barão do Serro Azul contará com umaاقرأ أكثر

×