Πολιτική σχολίων

Το Site Works of Art δεν φιλτράρει, συντάκτης, δημοσιεύει ή αναθεωρεί σχόλια πριν εμφανιστούν στον ιστότοπο. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του ατόμου που τα δημοσιεύει. Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, Ο ιστότοπος Obras de Arte δεν είναι νομικά υπεύθυνος για τα σχόλια ή για τυχόν ζημίες, κινδύνους ή έξοδα που προκλήθηκαν ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα της χρήσης, ή/και ανάρτηση και/ή εμφάνιση σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος Obras de Arte διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τυχόν Σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικό ή σπάσει τοΓενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας σύμβασης.

Το εκπροσωπείτε και το εγγυάστε:

  • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε.;
  • Τα σχόλιά σας δεν εισβάλλουν σε καμία πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά σήματα τρίτων;
  • Τα σχόλιά σας δεν περιέχουν δυσφημιστικό υλικό, προσβλητικός, προσβλητικός, άσεμνο ή άλλως παράνομο, τι είναι παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
  • Τα σχόλιά σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή για την παρουσίαση εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων..
  • Με το παρόν χορηγείτε στον ιστότοπο Έργων Τέχνης μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαράγω, να επεξεργαστείτε και να εξουσιοδοτήσετε άλλους να χρησιμοποιούν, αναπαράγετε ή επεξεργαστείτε οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφές και μέσα.
×