"العاهرات" تدور حول احترام اختيارات المرأة

"العاهرات", ارتجالا. صور: لورا تيستا.

Peça do coletivo Projeto Gompa, من بورتو أليغري, leva à cena relatos de profissionais do sexo Meretriz, a nova produção que o Projeto Gompa apresenta no 32.º Festival de Curitiba nasceu da vontade de conhecer o universo da prostituição no Brasil e leva à cena relatos de profissionais do sexo, tendo como ponto de partidaاقرأ أكثر

×