Σπίτι / Συνεργάτες / Παρακινητικές σύμπαν

Παρακινητικές σύμπαν

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

.

οργανωτική ψυχολογία!

.

Giovani de Arruda Campos é Docente, Escritor, Palestrante e Consultor.

Ο Giovani de Arruda Campos είναι δάσκαλος, Συγγραφέας, Ομιλητής και Σύμβουλος.

.